Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm

Osbługa informatyczna firm czy i kiedy jest konieczna usługa informatyczna dla średnich firm?
Osbługa informatyczna firm korzyści z serwisu informatycznego dla średnich firm.

Dzisiejsze firmy muszą być na bieżąco z technologią, co oznacza uzyskanie najnowszego wsparcia dla rozwiązań IT. Firmy muszą również korzystać z usług w chmurze, które mogą usprawnić działania i pomóc im konkurować z rywalami. Firma wspierająca IT może informować właścicieli firm o najnowszych dostępnych technologiach i ułatwiać ich instalację. Jej usługi mogą również obejmować usługi konsultingowe i zarządzanie bezpieczeństwem.

Wsparcie informatyczne

Obsługa informatyczna firm dostępna jest w kilku formach. Niektóre firmy oferują wsparcie IT na miejscu, podczas gdy inne oferują wsparcie zdalne. W obu przypadkach zespół wsparcia IT będzie tam, aby pomóc firmie w zapobieganiu przestojom i rozwiązywaniu wszelkich problemów. Na przykład, wsparcie w godzinach blokowych jest dostępne na zasadzie miesięcznej lub rocznej. Usługi zarządzane zapewniają 24-godzinne wsparcie i w razie potrzeby planują wizytę technika w siedzibie firmy.

Inną zaletą outsourcingu wsparcia IT do firmy jest to, że może skalować się wraz z rozwojem firmy. Jak firma rośnie, może przejść z korzystania z prostej aplikacji do bardziej złożonego systemu. Jeśli tak się stanie, może być konieczne zatrudnienie dodatkowych techników do obsługi zwiększonej ilości wsparcia. Dostawcy usług zarządzanych mogą przypisać dodatkowych techników do konta bez czasu na wprowadzenie.

Firmy zarządzające wsparciem IT świadczą również usługi odzyskiwania danych po awarii. Utrzymują one systemy komputerowe w stanie aktualnym i chronią je przed zagrożeniami internetowymi. Mogą nawet aktualizować oprogramowanie i instalować nowe systemy. Usługi te zapewniają, że nie stracisz ważnych informacji biznesowych lub plików. Jako właściciel firmy, nie chcesz być bez obsługi IT dla firm.

Obsługa informatyczna firm pomaga przedsiębiorstwom rozwiązywać skomplikowane problemy. Na przykład zespół wsparcia IT może pomóc firmie uzyskać lepszy sprzęt, taki jak szybsze procesory i lepsze wyświetlacze. Mogą również pomóc firmie usprawnić jej pracę. Mogą również pomóc firmie analizować informacje i planować przyszłość. Proaktywny zespół wsparcia IT może utrzymać konkurencyjność i zaoszczędzić czas i pieniądze.

Zespół wsparcia informatycznego może pomóc w instalacji i konfiguracji oprogramowania, konfiguracji serwerów poczty elektronicznej oraz konfiguracji oprogramowania marketingowego lub wideokonferencyjnego. Mogą również skonfigurować system telefoniczny firmy. Mogą również pomóc w rozwiązywaniu wszelkich problemów, jakie mogą wystąpić z systemami telefonicznymi.

Oprogramowanie do obsługi informatycznej

Oprogramowanie IT help desk dla firm może być cennym narzędziem pomagającym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów związanych z IT. Można go używać do zarządzania biletami klientów i organizowania rozmów między pracownikami IT a użytkownikami. Może również zautomatyzować procesy, które wcześniej były ręczne. Niektóre opcje oprogramowania help desk oferują bezpłatne wersje próbne. Niezależnie od rodzaju wybranego oprogramowania help desk, ważne jest, aby rozważyć funkcje, które oferuje.

Wiele rozwiązań oprogramowania help desk jest opartych na chmurze, ale niektóre są również dostępne do instalacji na serwerach firmy. Dla większości firm koszt instalacji oprogramowania może być jednak zaporowy. Wiele rozwiązań oprogramowania help desk jest klasyfikowanych według typu użytkownika i kategorii klienta. Ułatwia to wybór najlepszego dla Twoich potrzeb.

Zoho Desk to doskonała opcja dla małych firm. Jego interfejs użytkownika jest łatwy w nawigacji i umożliwia śledzenie rozmów w wielu kanałach. Oferuje również bezpłatny plan dla maksymalnie 3 agentów. Obsługuje również aplikacje mobilne i zapewnia analitykę, która może być wykorzystana do poprawy komunikacji biznesowej. Możesz nawet uzyskać bezpłatną wersję próbną oprogramowania, jeśli nie jesteś pewien, czy będzie ono odpowiednie dla Twojej firmy.

Zendesk to kolejne rozwiązanie help desk, które oferuje elastyczne ceny i funkcje. Może pochwalić się ponad 160 000 użytkowników i działa na każdym kanale komunikacyjnym, w tym na kanałach mediów społecznościowych. Dzięki temu Twoi agenci mogą szybciej odpowiadać i obsługiwać zapytania klientów, jednocześnie umożliwiając im bardziej efektywną współpracę. Usprawnia również wiele procesów, umożliwiając agentom tworzenie standardowych odpowiedzi.

Freshdesk to jedno z wiodących dostępnych rozwiązań IT help desk w chmurze. Posiada narzędzia do zarządzania usługami napędzane sztuczną inteligencją, bazę wiedzy i komunikację wielokanałową. Oferuje również bezpłatny okres próbny przez 21 dni. Po okresie próbnym można zakupić Starter Plan, który obejmuje automatyzator przepływu pracy, zarządzanie incydentami. Następnie możesz uaktualnić do Growth Plan, jeśli Twoja firma potrzebuje więcej funkcji.

Usługi konsultacyjne w zakresie IT

Usługi konsultingowe IT dla firm zapewniają planowanie strategiczne i architektoniczne dla technologii informacyjnej firmy. Pomagają klientom analizować aktualne technologie i strategie biznesowe oraz opracowywać rozwiązania, które poprawią ich wyniki i zwiększą produktywność. Oceniają również efektywność operacyjną obecnej infrastruktury informatycznej firmy i doradzają w zakresie wdrażania nowych rozwiązań.

Wybierając usługę doradztwa informatycznego, koniecznie trzeba przyjrzeć się ich reputacji. W branży IT jest wielu miernych praktyków. Niektórzy są niekompetentni, przepłacają, są niewiarygodni lub, co gorsza, są oszustami. Dobrym pomysłem jest przeczytanie recenzji online od innych firm, aby ustalić, czy firma jest godna zaufania.

Rethinking IT oferuje kompleksowe usługi doradztwa informatycznego. Zespół firmy składa się z profesjonalistów z doświadczeniem w różnych branżach. John Rethinking, dyrektor generalny firmy, ma wykształcenie informatyczne i posiada tytuły magistra informatyki. Był członkiem założycielem DePaul CDM Leadership Council i jest w zarządzie Chicago Chapters of the Society for Information Management (SIM). Jego zespół konsultantów IT skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań dla firm.

Progent oferuje również zdalne i stacjonarne wsparcie techniczne dla wielu różnych technologii, w tym Oracle i Windows. Eksperci Progenta mają również doświadczenie w obsłudze RIM Blackberry i handheldów z systemem Microsoft Windows. Progent oferuje również usługi DBA i rozwoju aplikacji przez certyfikowanych ekspertów. Dodatkowo, konsultanci Progent posiadają doświadczenie w integracji VMware vSphere i Citrix. Mogą również pomóc w planowaniu i wdrażaniu disaster recovery.

Progent świadczy również usługi konsultacyjne w zakresie IT dla firm w hrabstwie Sonoma. Do ich klientów należą producenci półprzewodników, twórcy oprogramowania, firmy projektowe high-tech i firmy internetowe. Ich najpopularniejsze usługi to wdrażanie wirtualnych biur, odporne na błędy systemy poczty elektronicznej o wysokim stopniu bezpieczeństwa oraz usługi Help Desk.

Zarządzanie bezpieczeństwem IT

Dla firm kluczowe jest wdrożenie odpowiedniego wsparcia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem IT. Proces ten rozpoczyna się od jasnego zrozumienia potrzeb firmy. Może to obejmować określenie odpowiedniej technologii, personelu i procesów w celu zabezpieczenia informacji i aktywów w firmie. Procesy te powinny być również regularnie testowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych firmy.

Krytycznym elementem zarządzania bezpieczeństwem informacji jest integralność danych. Oznacza to, że dane nie mogą być modyfikowane bez zezwolenia. Osiąga się to za pomocą takich narzędzi jak sumy kontrolne, kontrola dostępu użytkowników i kontrola wersji. Menedżerowie ds. bezpieczeństwa informacji wdrażają również procesy zapewniające, że dostęp do danych ma przez cały czas tylko upoważniony personel. Ponadto, firmy muszą wdrożyć procesy odzyskiwania danych po awarii, instalacji poprawek i konserwacji sprzętu.

Firmy mogą wiele zyskać dzięki zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Narzędzia te nie tylko ochronią wrażliwe informacje ich klientów, ale także zachęcą pracowników do poważnego traktowania bezpieczeństwa danych. Co więcej, pomogą również chronić firmę przed zagrożeniami technologicznymi. W zależności od pionu branżowego, firmy mogą być nawet zobowiązane przez prawo do wdrożenia tych systemów.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji jest procesem niezbędnym dla każdego procesu biznesowego opartego na technologii. Firmy muszą być świadome potencjalnych cyberataków i zapewnić, że polityka, procesy biznesowe i zachowania pracowników minimalizują te ryzyka. Systemy zarządzania bezpieczeństwem IT zapewniają wytyczne i ramy dla organizacji, które należy stosować w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Pomagają również organizacjom ocenić ryzyko związane z bezpieczeństwem i wdrożyć odpowiednie kontrole i polityki.

Wycena wsparcia informatycznego

Ceny za obsługę IT dla firm mogą się różnić w zależności od złożoności i liczby użytkowników. Ogólnie rzecz biorąc, firmy płacą od 100 do 300 dolarów za użytkownika miesięcznie za usługi firmy informatycznej. Małe firmy mogą korzystać z elastycznych cen, które pozwalają im skalować w górę i w dół w zależności od potrzeb. Może to być szczególnie korzystne dla firm sezonowych.

Rozliczenia godzinowe to kolejna opcja, którą firmy mogą rozważyć. Jest to podobne do sposobu płacenia złota rączka lub hydraulik – dostawca usług będzie opłata w oparciu o to, jak długo trwa, aby rozwiązać problem. Jeśli WIFI nie działa, na przykład, twój dostawca IT będzie opłata na podstawie czasu, który zajmuje mu rozwiązać problem. Większość firm oferujących stawki godzinowe pobiera opłaty w wysokości od 100 do 200 dolarów za godzinę, w zależności od tego, jak dużo czasu jest zaangażowany.

Plany godzinowe są świetne do podstawowych napraw, ale nie zachęcają do planowania strategicznego. Chociaż może to działać w przypadku małych firm, firmy z dużymi sieciami potrzebują powtarzającego się wsparcia. Plany godzinowe mogą również obejmować wezwania serwisowe dla większych systemów, które mogą kosztować więcej niż 150 USD za godzinę. Dla większych firm, zarządzane usługi IT dla dostawców firm obejmują czas obsługi jako część ich miesięcznych planów. Plany mogą kosztować tak mało, jak 50 dolarów za użytkownika miesięcznie, w zależności od potrzeb firmy.

Firmy mogą też wybrać wycenę per-device lub per-user. Te pierwsze są bardziej przystępne dla małych i średnich firm. Korzystanie z usług dostawcy usług zarządzanych zapewnia całodobowe wsparcie dla infrastruktury IT. Wewnętrzne zespoły IT często nie są w stanie zapewnić tych usług na takim samym poziomie. Ponadto dostawcy usług zarządzanych zazwyczaj wystawiają rachunki za użytkownika lub urządzenie, co może być bardziej odpowiednie dla niektórych firm.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]