Budowa ogrodzenia formalności

Budowa ogrodzenia formalności

Budowa ogrodzenia nie żąda pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz szczególnych wypadków.

Płoty nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane między dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

Zgłoszenia potrzebuje:

stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.

Zgłoszenia wznoszenia płotu dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji a także planowany czas zapoczątkowania budowy. Oprócz zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizację wjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane ogrodzenie jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji gdy projektowane ogrodzenie przypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę.

Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Dodaj komentarz